новости
доствка
11 марта 2023 г. | admin

📢📢📢Э'ЛОН Хурматли хамкасблар! ROSSVIK томонидан ROSSVIK махсулотларини Тошкент шахар ва Тошкент вилояти буйича етказиб бериш (доставка)🚚🚚🚚 хизмати йулга куйилди. Махсулотларни буюртма бериш учун тел:☎️+99890-048-60-00 шу номерда ТЕЛЕГРАМ бор закаслар шу телеграм оркали кабул килинади Огох: 1. Заявка ками 300 000 сум булиши керак. (ДОСТАВКА БЕЗПЛАТНО) Тошкент шахри буйича. Доставка факат вулканизациячилар учун амал килади. Ма'мурият! 🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛 📢📢📢E'LON Xurmatli xamkasblar! ROSSVIK tomonidan rossvik maxsulotlarini Toshkent shaxar va Toshkent viloyati bo'yicha yetqazib berish (DOSTAFKA)🚚🚚🚚xizmati yulga quyildi. Maxsulotlarni buyurtma berish uchun Tel:☎️+99890-048-60-00 shu nomerda TELEGRAM bor zakaslar shu telegram orqali qabul qilinadi. Ogox: 1. Zayafka kami 300.000 sum bo'lishi kerak. (DOSTAFKA TEKIN) Toshkent shaxri bo'yicha. Dostafka faqat vulkanizatsiyachilar uchun amal qiladi. Ma'muriyat!

Оставить комментарии
*Ваш адрес эл.почты не будет опубликован.